booking.com

  facebook    booking   booking

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВ «Віа Київ», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів і послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://www.viakiev.com.ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - авіаквиток, залізничний квиток;

* «Послуга» - туристичний пакет, туристична путівка, проживання в готелі, апартаментах, проведення конференцій та інші туристичні послуги;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари і послуги, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар або надати послуги, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар або послуги на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів і послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів і / або послуг в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений нышими агентами з продажу.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості, якщо це не обмежуєт.

4.3. При відсутності пропозицій, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності  конкретної пропозиції Покупець має право змінити запрос послуги, відмовитися від даної пропозиції, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання послуги в офісі компанії ВіаКиїв або шляхом перерахування на банківський рахунок компанії через банки України.

5.2. При не надходження коштів ВіаКиїв залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка туристичних послуг, придбаних в ВіаКиїв, здійснюється в електронному вигляді, на електронну пошту Покупця.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в компанії ВіаКиїв;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінені умови вільоту, розміщення, якості перельоту та розміщення;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки послуги туроператором або авіакомпанією), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8.6. ТОВ ВіаКиїв є посередник в наданні послуг між туроператорами, авіакомпаніями та Покупцем. І не несе відповідальності за неналежне виконання ними їх послуг. ТОВ ВіаКиїв несе відповідальниість тільки за здійснення своїх послуг - саме за які отримує оплату: сервісний збір.

Інші умови

9.1. ВіаКиїв залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.viakiev.com.ua

9.2. Сайт ВіаКиїв створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет за допомогою електронної пошти та телефону.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-сайт «viakiev.com.ua» на офіційному інтернет-сайті https://www.viakiev.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

10.2. Повернення товару в проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем туристичних послуг, авіаквитків та ін - ВіаКиїв повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення послуги за вирахуванням шрафів або їх відсутності від постачальників ВіаКиїв. ВіаКиїв не є виробником туристичних пакетів, авіаквитків, турів, страховок та інших послуг, а є посередником між Постачальниками і Покупцем, тому не може виплачувати гроші за повернення послуг доки не отримає їх (гроші) від Постачальника.

Ласкаво просимо на сайт

VIA KIEV LCC -

продаж авіаквитків, відпочинку, турів, конференції, M.I.C.E.

 
  Віа Київ 
  вул.О.Гончара 30в
  Київ, Україна, 03054 
  контакти
     ...................................................
  Віа Львів 
  Львів
  e-mail: vl@ viakiev.com.ua
  ...................................................
  Віа Дніпро 
  Дніпро
  e-mail: vd@ viakiev.com.ua
  ...................................................
  Години роботи:
  Пн - Пт  
  9:00 - 18:00
  Сб, Нд - Вихідний
  .........................
 
 
 Про нас     Контакт    
© 2006 Copyright by Via Kiev Lufthansa City Center